Demolice

Demolice

 

  Naše společnost provádí demolice veškerých budov i jiných konstrukcí - zděných, železobetonových, betonových a dalších. K této činnosti využíváme naše stavební stroje Komatsu, které mají dosah až 22 metrů. Veškerý materiál jsme schopni rozdrtit a roztřídit dle požadavku zákazníka na stavbě. Jsme také schopni pomocí vlastního vozového parku odvézt a uložit na řízených skládkách. Jsme schopni zabezpečit i skrápění v místě demolice, tak aby nedocházelo ke zbytečnému šíření prachu ze suti.